Imprint


Mistral Paints s.r.o.
Poděbradská 65a
198 00 Praha 9

Tel/Fax: +420 281 865 606

E-Mail: info@mistral-paints.cz

DIČ: CZ28165764   
registrováno u Městského
soudu v Praze odd. C, vl. 129983Predstavenstvo:
Martin Hladůvka
Robert Jungwirth

Design a realizace:
MIPA AG Webdesign

Právní opatření:
Firma Mistral Paints s.r.o. kontroluje a stále aktualizuje informace na svých webových stránkách. Přes veškeré úsilí se mohou údaje časem změnit. Nelze proto ručit nebo nést záruku za aktuálnost, správnost nebo úplnost podávaných informací.

Obsah a struktura internetového výstupu firmy Mistral Paints s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Šíření informací nebo údajů, zejména citace částí textu, textů a obrazového materiálu vyžaduje předchozí schválení firmy Mistral Paints s.r.o.

Výnosem čj. 312 O 85/98 z 12.května 1998 rozhodl Zemský soud v Hamburgu, že při připojení odkazů na další webové stránky se má nést odpovědnost, příp. spoluodpovědnost za tyto stránky. Tomu lze zabránit jen tak - potud výnos Zemského soudu, že se výslovně od obsahu distancuje. Pro všechny takové odkazy pak platí: Prohlašujeme výslovně, že nemáme žádný vliv na tvorbu a obsah webových stránek, na které vedou tyto odkazy. Proto se distancujeme od jakékoliv odpovědnosti a možného protiprávního obsahu všech takových webových stránek a nepovažujeme tyto stránky za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny na této stránce připojené odkazy a pro veškerý obsah těch stránek, na které vedou zde uvedené odkazy. Nepřebíráme žádné ručení nebo záruku za správnost takto zveřejněných produktů a informací, zejména pokud pocházejí od třetí strany, jakož i za nevyžádané obrazové i textové materiály.                                                                                        
Ochrana údajů

·  Osobní údaje
Na webových stránkách firmy Mistral Paints s.r.o. nejsou uváděny žádné osobní údaje (kupř. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy), kromě případů, že nám takové údaje dáváte dobrovolně k dispozici (kupř. kontaktním formulářem).
 
·  Účel registrace
Vaše osobní údaje, které jste dali k dispozici, použijeme zásadně jen k odpovědi na Vaše dotazy. Pro udržování kontaktu může být nutné Vaše osobní údaje dále ukládat, ovšem jen pokud z tohoto kontaktu vyplynou obchodní vztahy. Vaše osobní údaje ani neprodáme třetí osobě, ani je obchodně nevyužijeme.

·  Ochrana údajů
Přijali jsme technická a  organizační bezpečnostní opatření, abychom zajistili Vaše osobní údaje proti neúmyslnému nebo protiprávnímu výmazu, změně nebo proti ztrátě a proti neoprávněnému předání či neoprávněnému přístupu.
 
·  Odkazy na další webové stránky
Webové stránky firmy Mistral Paints s.r.o. obsahují odkazy na jiné webové stránky. Firma Mistral Paints s.r.o. neodpovídá za prohlášení o ochraně údajů nebo za obsah těchto jiných webových stránek.